มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

  สถิติการให้บริการ

  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร

   Icon
   คู่มือปฏิบัติงาน กองจัดประโยชน์
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงาน กองกลยุทธ์และบริหารอาคารเช่า
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน การจดทะเบียนนิติบุคคลชุมชม
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานกองประเมินที่ดินและและสินทรัพย์
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและแผน
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานสำนักบริหารชุมชนดินแดง
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริหารชุมชน

   Compare listings

   เปรียบเทียบ