มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

  สถิติการให้บริการ

  รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   คู่มือปฏิบัติงานในองค์กร

   Icon
   คู่มือการบริการงานรัฐกิจสัมพันธ์
   Icon
   ขั้นตอนปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ICT)
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารสินเชื่อและหนี้
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงานงบการเงินเพื่อการบริหาร
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน กองบริหารงบประมาณ
   Icon
   คู่มือการปฎิบัติงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน กองพัฒนาสภาพแวดล้อม
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน กองฟื้นฟูและบูรณะอาคารเช่า
   Icon
   คู่มือการปฏิบัติงาน กองเครื่องกล
   Icon
   คู่มือปฏิบัติงาน กองพัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์

   Compare listings

   เปรียบเทียบ